Disclaimer

Spelling

menu wwsp  

Werkwoordsvormen

On-line oefenen

Met dit programma kun je je kennis van het Nederlands on-line verbeteren. Voor veel Nederlanders is de spelling moeilijk; met dit programma kun je oefenen voor een goede, gemakkelijke en foutloze schrijfwijze van onze taal.
Je kunt een aantal demo's bekijken van de programma's waarmee je je spelling verbetert. Je kunt dan enkele oefeningen maken en ervaren hoe de programma's werken en of je er wat aan hebt. Als je echt wilt gaan oefenen moet je je eerst aanmelden (Contact). Na inschrijving krijg je (voor een geringe bijdrage in de kosten) een inlognaam en een wachtwoord, waarna je onmiddellijk aan de slag kunt gaan.
Na inschrijving blijven je naam en wachtwoord één jaar geldig.

Nu ook Demo's voor het Onderwijs (zie Demo's)

WerkwoordsvormenSommige mensen denken dat je met een tekstverwerker als bijvoorbeeld Word geen fouten meer maakt. Je kunt immers Spellingcontrole laten uitvoeren. Maar... de computer kan niet alle spelfouten controleren; fouten tegen de werkwoordsvormen haalt hij er niet uit. Bijvoorbeeld: vind, vindt of gebeurt, gebeurd; de computer kan niet zien in welke omgeving het woord gebruikt wordt: hij telt alles goed!
Op school wordt er te weinig aandacht geschonken aan de spelling. Daar is geen tijd voor; de leerlingen vinden het niet "leuk" of zelfs: de leraar is de spelling niet meester!
Mijn methode garandeert resultaat binnen enkele weken. Het is een oefenprogramma, waarmee je je achterstand spelenderwijs kunt inlopen door te trainen.
Je kunt kiezen uit drie moeilijkheidsgraden:
Niveau basisschool, ongeveer groep 7 à 8
Niveau brugklas, vmbo
Niveau havo, mbo.
In totaal kun je 60 oefeningen maken van elk 10, 15 of 25 zinnen (afhankelijk van het niveau.) Na elke oefening krijg je een overzicht van de gemaakte fouten. Die resultaten worden genoteerd en "onthouden". Ik kijk de resultaten na en geef advies over eventuele hardnekkige fouten. Meer informatie: klik op de knop Demo's.

Nieuwe spelling

Er zijn 20 categorieën waarin je alle regels van de nieuwe spelling kunt verdelen. Van elke regel wordt duidelijk uitleg gegeven.
De computer maakt een keuze uit maar liefst 1500 zinnen; je kunt een oefening maken van 100 zinnen, waarin al of niet een fout zit. Je hoeft alleen maar op een knop Goed of Fout te klikken. Bij een goed antwoord komt meteen de volgende zin; na een fout antwoord volgt feed-back.
Na deze "diagnostische oefening" kun je kiezen of je een aparte categorie extra wilt oefenen. Je krijgt steeds een overzicht van alle gemaakte fouten per categorie én een oefenadvies.

Grammatica

Een fantastisch programma om het "ontleden" te oefenen. Onderwerp, gezegde, persoonsvorm; het zijn allemaal begrippen die je hard nodig hebt, niet alleen voor Nederlands, maar ook voor de vreemde talen Engels, Duits, Frans en Spaans.
Op een eenvoudige manier leer je stap voor stap alle zinsdelen benoemen. Ook de benoeming van de woordsoorten is mogelijk. Dit programma is speciaal gemaakt voor studenten die naar de PABO willen of daar al op zitten. Maar ook ouders van jonge leerlingen hebben hiermee een houvast voor de begeleiding van hun kroost.

Begeleiding

Alle leerlingen (of ouders) die zich hebben ingeschreven worden persoonlijk begeleid door een ervaren, gepensioneerde leraar Nederlands. Ik probeer hiermee ook na mijn actieve periode nog wat te doen aan de bevordering van het taalgebruik van de Nederlanders.
In de praktijk heeft deze methode zijn nut al dubbel en dwars bewezen. Ook kinderen die lijden aan woordblindheid of dyslexie hebben er positieve resultaten mee geboekt.
Je kunt contact opnemen door op de knop "Contact" te klikken en het inschrijfformulier in te vullen en te versturen.
Voor een goede werking is het gemakkelijk als je over een breedbandverbinding (kabel) of ADSL beschikt.

Informatie HMS

Voor meer informatie over Hans Muller Software: klik op het logo linksboven.